Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Information om Danmark


Information om Danmark, lilliput-information, Internet 15-09-1999,
e-post-adresse: mail@lilliput-information.com

Kriminalitet, nationalitet og statsborgerskab
i Danmark 1993 og 1994

Kritisk gennemgang med udgangspunkt i Rigspolitichefens

korrekte opgørelse, men upålidelige analyse med de officielle

befolkningsbeskrivelser indbygget.

Befolkning >15 år

Aflæst:

Beregnet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tabel 1

Antal:

1)

I alt

Natural.

I integr.-

Natural.

Natural.

Natural.

Fastb. 1)

Asylans.

I+II

1980-94

fase

>=15 år

plus tilv.

plus tilv.

Danmark

4165300

.

4165300

.

.

.

.

.

Norden i øvrigt

21786

0

21786

5477

0

4272

5594

4363

Vesteur. i øvrigt

30857

0

30857

9591

0

7481

9795

7640

Østeuropa

16212

13872

30084

4218

47502

3290

4308

3360

Nordamerika

5343

0

5343

1197

0

934

1222

954

S- og M-Amerika

2270

34

2304

1836

116

1248

2641

1796

Afrika

9764

2886

12650

4531

9883

3081

6518

4432

Asien

56221

2961

59182

28454

10139

19349

40933

27835

Oceanien

885

0

885

176

0

120

180

140

Statsl./ukendte

6164

689

6853

2568

2359

1746

3694

2512

I alt udl.>=15 år

149502

20442

169944

58048

70000

41521

74885

53032

Asyl-omr.>=15 år

91516

20442

111958

41783

70000

28834

58274

40075

1) Jfr. Tabel 2.1 i kriminalitetsundersøgelsen

*)

**)

***)

Tabel 2 A

Tabel 2 B

Antal sigtelser i 1994 fordelt på visse sagskategorier

Antal sigtelser i 1994 fordelt på visse gerninger og

og befolkningsgrundlaget m.v.

befolkn.grupper m.v.

(med naturaliserede opgjort under danske)

(natural. + tilv. opgjort under udl.)

Gerning/lov:

Sigtelser af udl.

Sigtelser,

Sigtelser

Sigtelser af fastb. og asyls.

Sigtelser

Fastb.

Asyls.

Turist.

danske

i alt

Fastb.

Asyls.

Ialt udl. exkl.

af

Sigtelser

statsb.

turister

danskere

I alt

Manddrab

8

0

4

77

89

8

0

14

71

89

Forsøg på manddrab

39

10

0

134

183

39

10

53

130

183

Vold ialt

886

127

57

7397

8467

886

127

1492

6918

8467

Voldtægt

47

11

4

143

205

47

11

62

139

205

Blufærdighedskrænk.

65

5

5

570

645

65

5

108

532

645

Forsætlig brandstift.

33

5

2

442

482

33

5

82

398

482

Røveri

139

37

18

890

1084

139

37

223

843

1084

Vold o.lign.mod off.ansatte

107

50

12

856

1025

107

50

213

800

1025

Indbrud i alt

652

105

80

13509

14346

652

105

2770

11496

14346

Tyveri i alt

4205

2780

1383

36702

45070

4205

2780

9649

34038

45070

Butikstyveri

2880

2346

1087

20633

26946

2880

2346

6533

19326

26946

Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.

962

266

211

13155

14594

962

266

2579

11804

14594

Dok.-falsk/bedrageri

813

113

413

12273

13612

813

113

2317

10882

13612

Hæleri

424

41

30

3306

3801

424

41

666

3105

3801

Salg af narkotika

71

0

4

337

412

71

0

84

324

412

Smugling m.v. af narkotika

40

1

59

225

325

40

1

53

213

325

Lov om euforiserende stoffer

1496

53

348

11906

13803

1496

53

2293

11162

13803

Våbenloven

627

96

172

5532

6427

627

96

1107

5148

6427

Toldloven

18

26

30

133

207

18

26

54

123

207

Spiritus- og promillekørsel

380

31

179

12013

12603

380

31

3109

9315

12603

Ad Tabel 2 A

Ad Tabel 2 B

Kilde: Kriminalitetsundersøgelsens tabel 2.1,

Beregningstabel, hvor kriminaliteten tilbagereg-

den første og de tre sidste søjler.

nes som redegjort for i nedenstaænde tekst.

Tabel 3 A

Tabel 3 B

Sigtelsernes fordeling i procent

Sigtelsernes fordeling i procent

på udlændinge og danske stb.

på udlændinge og danske

Gerning/lov:

Fastb.

Asyls.

Turister

DK- stb.

I alt

Fastb.

Asyls.

Turister

Danske

I alt

Manddrab

9,0

0,0

4,5

86,5

100,0

15,5

0,0

4,5

80,0

100,0

Forsøg på manddrab

21,3

5,5

0,0

73,2

100,0

23,6

5,5

0,0

70,9

100,0

Vold ialt

10,5

1,5

0,7

87,4

100,0

16,1

1,5

0,7

81,7

100,0

Voldtægt

22,9

5,4

2,0

69,8

100,0

25,0

5,4

2,0

67,7

100,0

Blufærdighedskrænk.

10,1

0,8

0,8

88,4

100,0

16,0

0,8

0,8

82,4

100,0

Forsætlig brandstift.

6,8

1,0

0,4

91,7

100,0

15,9

1,0

0,4

82,6

100,0

Røveri

12,8

3,4

1,7

82,1

100,0

17,2

3,4

1,7

77,8

100,0

Vold o.lign.mod off.ans.

10,4

4,9

1,2

83,5

100,0

15,9

4,9

1,2

78,1

100,0

Indbrud ialt

4,5

0,7

0,6

94,2

100,0

18,6

0,7

0,6

80,1

100,0

Tyveri ialt

9,3

6,2

3,1

81,4

100,0

15,2

6,2

3,1

75,5

100,0

Butikstyveri

10,7

8,7

4,0

76,6

100,0

15,5

8,7

4,0

71,7

100,0

Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.

6,6

1,8

1,4

90,1

100,0

15,9

1,8

1,4

80,9

100,0

Dok.-falsk/bedrageri

6,0

0,8

3,0

90,2

100,0

16,2

0,8

3,0

79,9

100,0

Hæleri

11,2

1,1

0,8

87,0

100,0

16,4

1,1

0,8

81,7

100,0

Salg af nakotika

17,2

0,0

1,0

81,8

100,0

20,4

0,0

1,0

78,6

100,0

Smugling m.v. af narkotika

12,3

0,3

18,2

69,2

100,0

16,1

0,3

18,2

65,4

100,0

Lov om euforiserende stoffer

10,8

0,4

2,5

86,3

100,0

16,2

0,4

2,5

80,9

100,0

Våbenloven

9,8

1,5

2,7

86,1

100,0

15,7

1,5

2,7

80,1

100,0

Toldloven

8,7

12,6

14,5

64,3

100,0

13,7

12,6

14,5

59,2

100,0

Spritus- og promillekørsel

3,0

0,2

1,4

95,3

100,0

24,4

0,2

1,4

73,9

0,0

Ad Tabel 3 A

Ad Tabel 3 B

Der er i tabel 3 A foretaget en almindelig procentberegning på

Beregningstabel med tabel 3 A's indhold korrigeret ved tilbageregning, jfr. nedenstaænde

sigtelserne i tabel 2 A for udvalgte gerningsgrupper.

tekstafsnit.

Tabel 4 A

Tabel 4 C

Befolkningsandele

Befolkningsan-dele

Tabel 4 B

(>= 15 år)

(>= 15 år)

Befolkningsandele

i pct.

pr. 010195

i pct.

(>= 15 år)

pr. 010195

i pct.

pr. 010195

Asyls.+

Asyls.

Fastb.

Fastb.

I alt

I alt

Asyls.+

Fastb.+

Int.asyl.

"uden"

"med"

"uden"

"med"

"uden"

Int.asyl.

Fastb.+

Natural.

I alt

I alt

Asyls.+

Fastb.

Fastb.

I alt

I alt

int.asyl.

int.asyl.

Natural.

>= 15 år

"med"

"uden"

Int.asyl.

"med"

"uden"

"med"

"uden"

Statsborgerskab

>=15 år

"uden"

+asyl.

+asyl.

+asyl.

+asyl.

.

.

.

.

94,6

96,1

.

"med"

.

Danske stb.

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,6

0,6

93,6

93,9

.

.

.

93,9

94,8

Norden i øvrigt

0,0

0,0

0,7

0,7

0,7

0,7

0,0

0,9

0,9

0,6

0,6

0,0

0,6

0,5

0,6

0,0

Vesteur. i øvrigt

1,4

0,3

0,4

0,4

1,8

0,7

1,4

0,4

0,4

0,9

0,9

0,0

0,9

0,7

0,9

0,0

Østeuropa

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

1,8

1,8

1,4

0,4

0,4

1,8

1,4

Nordamerika

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

S- og M-Amerika

0,3

0,1

0,2

0,2

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

Afrika

0,3

0,1

1,3

1,3

1,6

1,3

0,3

1,9

1,7

0,6

0,6

0,3

0,3

0,2

0,6

0,3

Asien

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

2,0

0,3

1,7

1,3

2,0

0,3

Oceanien

0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Statsl./ukendte

2,1

0,5

3,4

3,4

5,5

3,9

2,1

4,6

4,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

I alt udl.>=15 år

2,1

0,5

2,1

2,1

4,1

2,6

2,1

3,0

2,7

6,7

6,4

2,1

4,3

3,4

6,4

2,1

Asyl-omr.>=15 år

100,0

100,0

5,1

4,8

2,1

2,7

2,1

4,8

2,1

Ialt

100,3

100,3

100,3

96,9

"med": Angiver at asylanter i

"med": Angiver at naturaliserede

integrationsfase er medregnet

og deres nettotilvækst efter natura-

"med": Angiver at naturaliserede

i udlændinge-gruppen.

lisationen er medregnet i udlændinge-

siden 1980 er medregnet i

gruppen.

udlændingegruppen.

Tabel 5 A

Sigtelseshyppighederne i forhold

gruppernes andele i befolkningen

>=15 år

Fastbønde udlændinge F

Asyls. & integr. asyl. A

Tabel 3 A kombineres med tabel 4 A B C :

AFM

AFU

BFM

BFU

CFM

CFU

AAM

AAU

BAM

CAM

Gerning/lov:

Sigtelsernes andel divideret

Sigtelsernes andel divideret

fastb.'s populationsandel

med asyls. populationsandel

Manddrab

2,6

2,6

2,1

2,6

1,9

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Forsøg på manddrab

6,3

6,2

4,9

6,3

4,6

4,9

2,7

11,6

2,7

2,7

Vold ialt

3,1

3,0

2,4

3,1

2,3

2,4

0,7

3,2

0,7

0,7

Voldtægt

6,7

6,6

5,3

6,7

5,0

5,3

2,6

11,4

2,6

2,6

Blufærdighedskrænk.

3,0

2,9

2,3

3,0

2,2

2,3

0,4

1,6

0,4

0,4

Forsætlig brandstift.

2,0

2,0

1,6

2,0

1,5

1,6

0,5

2,2

0,5

0,5

Røveri

3,8

3,7

2,9

3,8

2,8

2,9

1,7

7,2

1,7

1,7

Vold o.lign.mod off.ansatte

3,1

3,0

2,4

3,1

2,3

2,4

2,4

10,3

2,4

2,4

Indbrud ialt

1,3

1,3

1,0

1,3

1,0

1,0

0,4

1,6

0,4

0,4

Tyveri ialt

2,7

2,7

2,1

2,7

2,0

2,1

3,0

13,1

3,0

3,0

Butikstyveri

3,1

3,1

2,5

3,1

2,3

2,5

4,2

18,5

4,2

4,2

Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.

1,9

1,9

1,5

1,9

1,4

1,5

0,9

3,9

0,9

0,9

Dok.-falsk/bedrageri *)

1,8

1,7

1,4

1,8

1,3

1,4

0,4

1,8

0,4

0,4

Hæleri

3,3

3,2

2,6

3,3

2,4

2,6

0,5

2,3

0,5

0,5

Salg af narkotika

5,1

5,0

4,0

5,1

3,7

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Smugling m.v. af narkotika

3,6

3,6

2,8

3,6

2,7

2,8

0,1

0,7

0,1

0,1

Lov om euforiserende stoffer

3,2

3,1

2,5

3,2

2,4

2,5

0,2

0,8

0,2

0,2

Våbenloven

2,9

2,8

2,2

2,9

2,1

2,2

0,7

3,2

0,7

0,7

Toldloven

2,6

2,5

2,0

2,6

1,9

2,0

6,1

26,6

6,1

6,1

Spiritus- og promillekørsel

0,9

0,9

0,7

0,9

0,7

0,7

0,1

0,5

0,1

0,1

Tabel 5 B

Sigtelseshyppighederne i forhold til gruppernes andele

i befolkningen (naturaliserede og deres børn kan medtages

i udlændingegruppen ligesom integr.asyl. kan medtages)

>= 15 år

Fastbønde udlændinge F

Asylans. & integr. asyl. A

Tabel 3 B kombineres med tabel 4 A B C:

AFM

AFU

BFM

BFU

CFM

CFU

AAM

AAU

BAM

CAM

Gerning/lov:

Sigtelsernes andel divideret

Sigtelsernes andel divideret

med fastb.'s populationsandel

med asyls. populationsandel

Manddrab

4,6

4,5

3,6

4,6

3,4

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Forsøg på mandrab

6,9

6,9

5,4

6,9

5,1

5,4

2,7

11,6

2,7

2,7

Vold ialt

4,7

4,7

3,7

4,7

3,5

3,7

0,7

3,2

0,7

0,7

Voldtægt

7,3

7,2

5,7

7,3

5,4

5,7

2,6

11,4

2,6

2,6

Blufærdighedskrænk.

4,7

4,6

3,7

4,7

3,5

3,7

0,4

1,6

0,4

0,4

Forsætlig brandstift.

4,7

4,6

3,7

4,7

3,5

3,7

0,5

2,2

0,5

0,5

Røveri

5,0

5,0

3,9

5,0

3,7

3,9

1,7

7,2

1,7

1,7

Vold o.lign.mod off.ansatte

4,7

4,6

3,6

4,7

3,4

3,6

2,4

10,3

2,4

2,4

Indbrud ialt

5,5

5,4

4,3

5,5

4,0

4,3

0,4

1,6

0,4

0,4

Tyveri ialt

4,5

4,4

3,5

4,5

3,3

3,5

3,0

13,1

3,0

3,0

Butikstyveri

4,6

4,5

3,6

4,6

3,4

3,6

4,2

18,5

4,2

4,2

Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.

4,7

4,6

3,6

4,7

3,4

3,6

0,9

3,9

0,9

0,9

Dok.-falsk/bedrageri

4,8

4,7

3,7

4,8

3,5

3,7

0,4

1,8

0,4

0,4

Hæleri

4,8

4,8

3,8

4,8

3,6

3,8

0,5

2,3

0,5

0,5

Salg af narkotika

6,0

5,9

4,7

6,0

4,4

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Smugling m.v. af narko

4,7

4,7

3,7

4,7

3,5

3,7

0,1

0,7

0,1

0,1

Lov om euforiserende stoffer

4,8

4,7

3,7

4,8

3,5

3,7

0,2

0,8

0,2

0,2

Våbenloven

4,6

4,6

3,6

4,6

3,4

3,6

0,7

3,2

0,7

0,7

Toldloven

4,0

4,0

3,1

4,0

3,0

3,1

6,1

26,6

6,1

6,1

Spiritus- og promillekørsel

7,2

7,1

5,6

7,2

5,3

5,6

0,1

0,5

0,1

0,1

Tabel 4 A

(for 1993)

Tabel 4 C

(for 1993)

Befolkningsandele

Befolkningsandele

Tabel 4 B

(for 1993)

(>= 15 år)

(>= 15 år)

Befolkningsandele

i pct.

pr.010194

i pct.

(>= 15 år)

pr.010194

i pct.

pr.010194

Asyls.+

Asyls.

Fastb.

Fastb.

I alt

I alt

Asyls.+

Fastb.+

Int.asyl.

"uden"

"med"

"uden"

"med"

"uden"

Int.asyl.

Fastb.+

Natural.

I alt

I alt

Asyls.+

Fastb.

Fastb.

I alt

I alt

Natural.

>= 15 år

"med"

"uden"

Int.asyl.

"med"

"uden"

"med"

"uden"

Statsborgerskab

>=15 år

"uden"

Danske stb.

.

.

.

.

94,9

96,1

.

"med"

.

93,7

94,9

#######

94,9

Norden i øvrigt

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,6

0,5

0,6

0,5

0,0

0,6

0,5

0,6

0,0

Vesteur. i øvrigt

0,0

0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,8

0,6

0,8

0,6

0,0

0,8

0,6

0,8

0,0

Østeuropa

1,2

0,3

0,4

0,4

1,6

0,7

1,2

0,5

0,4

1,7

1,6

1,2

0,5

0,4

1,7

1,2

Nordamerika

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

S- og M-Amerika

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Afrika

0,3

0,1

0,2

0,2

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

0,5

0,3

Asien

0,3

0,1

1,3

1,3

1,5

1,3

0,3

1,8

1,3

2,1

1,5

0,3

1,7

1,3

1,9

0,3

Oceanien

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Statsl./ukendte

0,1

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

I alt udl.>=15 år

1,8

0,5

3,3

3,4

5,1

3,8

1,8

4,5

3,3

6,3

5,1

1,8

4,3

3,3

6,1

1,8

Asyl-omr.>=15 år

1,8

0,5

2,1

2,1

3,9

2,6

1,8

2,9

2,1

4,8

3,9

1,8

3,3

2,1

5,1

1,8

100,0

100,0

100,0

100,0

#######

96,7

Ialt

"med": Angiver at asylanter i

"med": Angiver at naturaliserede

integrationsfase er medregnet.

og deres nettotilvækst efter natura-

"med": Angiver at naturaliserede

Bilagstabeller om kriminaliteten blandt udlændinge i Danmark i 1993

Tabel 1 (for 1993)

Befolkningsgrundlaget fordelt på fastbønde udlændinge, danske

statsborgere, asylansøgere m.v. på 15 år og derover pr. 010194.

Aflæst:

Beregnet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Antal:

2)

I alt

Natural.

I integr.-

Natural.

Natural.

Natural.

Statsborgerskab

Fastb. 1)

Asylans. 1)

I+II

1980-94

fase

>=15 år

plus tilv.

plus tilv.

I

II

>=15 år

Danmark

4103869

.

4103869

.

.

.

.

.

Norden i øvrigt

20891

0

20891

5109

0

3985

5209

4063

Vesteur. i øvrigt

27687

0

27687

8364

0

6524

8529

6653

Østeuropa

17352

14251

31603

4098

38680

3196

5737

4475

Nordamerika

5282

0

5282

1116

0

870

1138

888

S- og M-Amerika

2155

35

2190

1765

95

1200

2471

1680

Afrika

8480

2965

11445

4265

8047

2900

5971

4060

Asien

54600

3042

57642

25513

8256

17349

35616

24219

Oceanien

823

0

823

166

0

129

122

95

Statsl./ukendte

6797

708

7505

1916

1921

1303

2682

2804

I alt udl.>=15 år

144067

21000

165067

52312

57000

42051

67475

48937

Asyl-omr.>=15 år

90207

21000

111207

37723

57000

52599

52599

37334

1) Jfr. Tabel 2.2 i kriminalitetsundersøgelsen fra 1994 om året 1993

2) Da antallet af asylsøgere i 1993-undersøgelsen angives til ca. 21.000, og disse ikke er fordelt på nationalitet, fordeles de her procentvis som i 1994-undersøgelsen.

0

3) Antallet af asylanter i integrationsfase i 1993 kendes ikke, men antages at være uændret, da asylsøgerantallet meddelt fra DfU jfr. 1993-undersøgelsen blot angive til "ca."

0

21.000, hvilket er "ca." 458 personer mere end i 1994 med antalsoplysningen 20.442 fra DfU jfr. 1994-undersøgelsen.

13872

0

34

Tabel 2 A (for 1993)

Tabel 2 B (for 1993)

2886

Antal sigtelser i 1993 fordelt på visse sags-

Antal sigtelser i 1993 fordelt på visse gerninger

2961

kategorier og befolkningsgrundlaget m.v.

og befolkningsgrupper m.v. (naturaliserede

0

(med naturaliserede opgjort under danske stb.)

(plus tilvækst opgjort under respektive stamgrupper)

689

20442

Gerning/lov:

Sigtelser af udl.

Sigtelser,

Sigtelser

Sigtelser af fastb. og asyls.

Sigtelser

Sigtelser

*)

Fastb.

Asyls.

Turist

danske

i alt

Fastb.

Asyls.

excl.Tur.

af

I alt

statsb.

Ialt udl.

danskere

Manddrab

10

0

5

56

71

10

0

53

71

Forsøg på manddrab

43

1

2

122

168

43

1

13

119

168

Vold ialt

948

18

148

5911

7025

948

18

47

5621

7025

Voldtægt

63

13

5

215

296

63

13

1256

208

296

Blufærdighedskrænk.

77

13

9

712

811

77

13

83

662

811

Forsætlig brandstift.

27

13

0

502

542

27

13

140

435

542

Røveri

157

19

24

800

1000

157

19

107

766

1000

Indbrud ialt

695

200

116

11658

12669

695

200

210

10250

12669

Tyveri ialt

4492

3489

1399

36446

45826

4492

3489

2303

33983

45826

Butikstyveri

3251

3083

1079

22864

30277

3251

3083

10444

21453

30277

Dok.-falsk/bedrageri

1613

95

1065

6302

9075

1613

95

7745

6067

9075

Salg af narkotika

70

0

11

451

532

70

0

1943

428

532

Smugling m.v. af narkotika

33

1

66

196

296

33

1

93

184

296

Lov om euforiserende stoffer

1783

64

439

15464

17750

1783

64

46

14444

17750

Våbenloven

666

82

289

6755

7792

666

82

2867

6231

7792

Toldloven

20

27

58

108

213

20

27

1272

100

213

Spiritus- og promillekørsel

454

16

130

14882

15482

454

16

55

11520

15482

3832

Ad Tabel 2 A

Ad Tabel 2 B

Kilde: Kriminalitetsundersøgelsens tabel 3.1,

Beregningstabel, hvor kriminaliteten tilbagereg-

fra 1994 om året 1993.

nes som redegjort for i 1994-analysen.

Tabel 3 A (for 1993)

Sigtelsernes fordeling i procent

Sigtelsernes fordeling i procent

på udlændinge og danske stb.

på udlændinge og danske

Gerning/lov:

Fastb.

Asyls.

Turister

Danske stb.

I alt

Fastb.

Asyls.

Turister

Danske

I alt

Manddrab

14,1

0,0

7,0

78,9

100,0

17,8

0,0

7,0

75,2

100,0

Forsøg på mandrab

25,6

0,6

1,2

72,6

100,0

27,5

0,6

1,2

70,7

100,0

Vold ialt

13,5

0,3

2,1

84,1

100,0

17,6

0,3

2,1

80,0

100,0

Voldtægt

21,3

4,4

1,7

72,6

100,0

23,5

4,4

1,7

70,4

100,0

Blufærdighedskrænk.

9,5

1,6

1,1

87,8

100,0

15,6

1,6

1,1

81,7

100,0

Forsætlig brandstift.

5,0

2,4

0,0

92,6

100,0

17,3

2,4

0,0

80,3

100,0

Røveri

15,7

1,9

2,4

80,0

100,0

19,1

1,9

2,4

76,6

100,0

Indbrud ialt

5,5

1,6

0,9

92,0

100,0

16,6

1,6

0,9

80,9

100,0

Tyveri ialt

9,8

7,6

3,1

79,5

100,0

15,2

7,6

3,1

74,2

100,0

Butikstyveri

10,7

10,2

3,6

75,5

100,0

15,4

10,2

3,6

70,9

100,0

Dok.-falsk/bedrageri

17,8

1,0

11,7

69,4

100,0

20,4

1,0

11,7

66,9

100,0

Salg af narkotika

13,2

0,0

2,1

84,8

100,0

17,4

0,0

2,1

80,5

100,0

Smugling m.v. af narkotika

11,1

0,3

22,3

66,2

100,0

15,1

0,3

22,3

62,3

100,0

Lov om euforiserende stoffer

10,0

0,4

2,5

87,1

100,0

15,8

0,4

2,5

81,4

100,0

Våbenloven

8,5

1,1

3,7

86,7

100,0

15,3

1,1

3,7

80,0

100,0

Toldloven

9,4

12,7

27,2

50,7

100,0

13,0

12,7

27,2

47,1

100,0

Spritus- og promillekørsel

2,9

0,1

0,8

96,1

100,0

24,6

0,1

0,8

74,4

0,0

Ad Tabel 3 A

Ad Tabel 3 B

Der er i tabel 3 A fortaget en almindelig procentberegning på

Beregningstabel med tabel 3 A's indhold korrigeret

sigtelserne i tabel 2 A for udvalgte gerningsgrupper.

ved tilbageregning, jfr. tekstafsnit under 1994-analyse.

Bemærk at enkelte gerningskategorier er udeladt for 1993.

Tabel 5 A (for 1993)

Sigtelseshyppighederne i forhold

gruppernes andele i befolkningen

>=15 år

Fastbønde udlændinge F

Asyls. & integr. asyl. A

Tabel 3 A kombineres med tabel 4 A B C :

AFM

AFU

BFM

BFU

CFM

CFU

AAM

AAU

BAM

CAM

Gerning/lov:

Sigtelsernes andel divideret

Sigtelsernes andel divideret

fastb.'s populationsandel

med asyls. populationsandel

Manddrab

4,2

4,2

3,3

4,2

3,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Forsøg på mandrab

7,7

7,6

5,9

7,7

5,7

7,7

0,3

1,2

0,3

0,3

Vold ialt

4,1

4,0

3,1

4,1

3,0

4,1

0,1

0,5

0,1

0,1

Voldtægt

6,4

6,3

4,9

6,4

4,8

6,4

2,4

8,9

2,4

2,4

Blufærdighedskrænk.

2,9

2,8

2,2

2,9

2,1

2,9

0,9

3,3

0,9

0,9

Forsætlig brandstift.

1,5

1,5

1,2

1,5

1,1

1,5

1,3

4,9

1,3

1,3

Røveri

4,7

4,7

3,6

4,7

3,5

4,7

1,1

3,9

1,1

1,1

Indbrud ialt

1,6

1,6

1,3

1,6

1,2

1,6

0,9

3,2

0,9

0,9

Tyveri ialt

2,9

2,9

2,3

2,9

2,2

2,9

4,2

15,5

4,2

4,2

Butikstyveri

3,2

3,2

2,5

3,2

2,4

3,2

5,6

20,7

5,6

5,6

Dok.-falsk/bedrageri *)

5,3

5,3

4,1

5,3

4,0

5,3

0,6

2,1

0,6

0,6

Salg af narkotika

4,0

3,9

3,1

4,0

2,9

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Smugling m.v. af narkotika

3,3

3,3

2,6

3,3

2,5

3,3

0,2

0,7

0,2

0,2

Lov om euforiserende stoffer

3,0

3,0

2,3

3,0

2,3

3,0

0,2

0,7

0,2

0,2

Våbenloven

2,6

2,5

2,0

2,6

1,9

2,6

0,6

2,1

0,6

0,6

Toldloven

2,8

2,8

2,2

2,8

2,1

2,8

7,0

25,8

7,0

7,0

Spiritus- og promillekørsel

0,9

0,9

0,7

0,9

0,7

0,9

0,1

0,2

0,1

0,1

I tabel 5 A er de naturaliseredes forventede kriminalitet ikke tilbageregnet. Dette kan forventes

på det foreliggende grundlag at være det mest virkelighedsnære billede, såfremt man går ud fra

at naturaliseredes kriminelle tilbøjelighed i gennemsnit tilpasses danskernes efter opnaæt dansk

statsborgerskab.

*) Her er de to hovedkategorier slaæt sammen.

Tabel 5 B (for 1993)

Sigtelseshyppighederne i forhold til gruppernes andele

i befolkningen (naturaliserede og deres børn kan medtages

i udlændingegruppen ligesom integr.asyl. kan medtages)

>= 15 år

Fastbønde udlændinge F

Asylans. & integr. asyl. A

Tabel 3 B kombineres med tabel 4 A B C :

AFM

AFU

BFM

BFU

CFM

CFU

AAM

AAU

BAM

CAM

Gerning/lov:

Sigtelsernes andel divideret

Sigtelsernes andel divideret

med fastb.'s populationsandel

med asyls. populationsandel

Manddrab

5,3

5,3

4,1

5,3

4,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Forsøg på manddrab

8,2

8,1

6,4

8,2

6,2

8,2

0,3

1,2

0,3

0,3

Vold ialt

5,3

5,2

4,1

5,3

4,0

5,3

0,1

0,5

0,1

0,1

Voldtægt

7,1

7,0

5,5

7,1

5,3

7,1

2,4

8,9

2,4

2,4

Blufærdighedskrænk.

4,7

4,6

3,6

4,7

3,5

4,7

0,9

3,3

0,9

0,9

Forsætlig brandstift.

5,2

5,1

4,0

5,2

3,9

5,2

1,3

4,9

1,3

1,3

Røveri

5,7

5,7

4,4

5,7

4,3

5,7

1,1

3,9

1,1

1,1

Indbrud ialt

5,0

4,9

3,9

5,0

3,7

5,0

0,9

3,2

0,9

0,9

Tyveri ialt

4,6

4,5

3,5

4,6

3,4

4,6

4,2

15,5

4,2

4,2

Butikstyveri

4,6

4,6

3,6

4,6

3,5

4,6

5,6

20,7

5,6

5,6

Dok.-falsk/bedrageri

6,1

6,0

4,7

6,1

4,6

6,1

0,6

2,1

0,6

0,6

Salg af narkotika

5,2

5,2

4,1

5,2

3,9

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Smugling m.v. af narkotika

4,5

4,5

3,5

4,5

3,4

4,5

0,2

0,7

0,2

0,2

Lov om euforiserende stoffer

4,7

4,7

3,7

4,7

3,5

4,7

0,2

0,7

0,2

0,2

Våbenloven

4,6

4,5

3,5

4,6

3,4

4,6

0,6

2,1

0,6

0,6

Toldloven

3,9

3,8

3,0

3,9

2,9

3,9

7,0

25,8

7,0

7,0

Spiritus- og promillekørsel

7,4

7,3

5,7

7,4

5,5

7,4

0,1

0,2

0,1

0,1

Signaturer: Se under tabel 5 A i 1994-analysen, men bemærk, at i tabel 5 B

er de naturaliseredes forventede kriminalitet tilbageregnet via tabel 3 B.

"M": Angiver korrektion for naturaliserede og deres børn samt korrektion for integr.-asylanter.

Tallet 1.0 angiver samme sigtelseshyppighed som for danske borgere under ét.

2.0 angiver den dobbelte sigtelseshyppighed i forhold til danske borgere under ét.

0.5 svarer til den halve sigtelseshyppighed i forhold til danske borgere under ét.

Søjlerne med grå skygge er de mest realistiske på det foreliggende grundlag.

Dansk i følge Grundloven forudsætter dansk statsborgerskab, og mindst én af éns forældre er dansk statsborger og født i Danmark.

*) Godkendte asylanter indgår ikke asylansøgergruppen. Ingen af disse kategorier opgøres i offentligt tilgængelige oversigter. Først når

en asylant efter integrationsperioden har fast bopæl og endeligt personnummer indgår vedkommende i statsborgeroversigten svarende til 1.

talsøjle. Vedkommende er i øvrigt fra da af at betegne som indvandrer. Nogle asylant-refusioner/udligninger fortsætter dog nogle år.

Derfor bør det naturligvis opgøres på fast tidspunkt hvert år eller hvert halvår, f.eks.

Medierne har nævnt antallet 57.000 asylanter i foråret 1995, 70.000 i alt senere i 1995. Tallet vil nødvendigvis være gennemsnitstal for året.

Andre forhold peger på fuld kapacitetsudnyttelse på indkvarteringsstederne p.t. D.v.s. omkring 70.000 efter, hvad oplyses fra forskellige

offielle og officiøse kilder. 70.000 - 57.000 = 13.000 svarer i øvrigt cirka til børneandelen, såfremt 70.000 skulle være antallet.

Der opgøres udelukkende sagsantal i de offentligt tilgængelige oversigter. Da disse imidlertid kan indeholde flere ansøgere, og de samme kan

søge flere gange, uden at dette giver anledning til, at der oprettes ny sag, så er den såkaldte flygtningeopgørelse fra Danmarks Statistik ikke

egnet til tegning af personantallet i Danmark. Indenrigsministerens planer om at udvide sin beskriveaktivitet på udlændingeområdet virker

ikke betryggende.

**) I alt er i perioden 1980-1994 58.048 naturaliserede jfr. "Befolkning og Valg" nr. 1995:11, tabel 2 og tabel 5 fra Danmarks Statistik.

Af disse er cirka 78% mindst 15 år, når de stammer fra lande i Europa og Nordamerika. Fra øvrige lande udgør andelen, mindst 15 årige

årige ca. 68% jfr. DS's befolkningsregnskab for de seneste år. I alt kan antallene af naturaliserede og deres børn på mindst 15 år jfr. note *)

ovenfor beregnes til i alt 53.032, hvoraf 40.075 stammer fra lande uden for Vesteuropa og Nordamerika. Dette er bedste erstatning for det,

som ikke fremgår af de officielle befolkningsopgørelser i Danmark. Se nettotilvækstraterne i note på side 1.

Valget af lande/områdegruppering beror på, at antallene af herbønde fra visse lande til stadighed stiger, og asylanterne stammer netop fra

disse områder, hvorimod vesteuropæeres og nordamerikanernes antal svinger helt anderledes stabilt på langt lavere niveau.

Tyrkiet er placeret altovervejende i Lilleasien, hvorfor Tyrkiet rubriceres under Asien. Europaråds-medlemsskab placerer heller ikke

Ukraine eller evt. Hvide Rusland i Vesteuropa.

***) Børn af naturaliserede 1980-1994 kan jfr. Tabel 1 udgøre cirka 74.885 - 58.048 = 16.837. Ganske få af disse har opnaæt alderen 15 år

eller mere.

Til gengæld begynder helt unge kvinder, som er børn af naturaliserede fra 70-erne og begyndelsen af 80-erne nu at føde børn, som efter

Grundloven er at betegne som danske, uanset ægtefællens oprindelse, og uanset moderen, barn af naturaliserede, typisk har fastholdt

forældrenes oprindelige kultur og sprog. Dette bliver med stor hast en ekstra kilde til skæbnesvanger fejl fremover, såfremt vort

befolkningsregnskab ikke bringes iorden samtidig med, at en ny folketælling gennemføres.

****) Antallene her omfatter alle aldersgrupper. Det understreges, at kategorien Turister omfattende også udenlandske søfolk på fremmede

skibe i danske havne, ikke kan belyses m.h.t. befolkningsgrundlag. Denne samlekategori indgår ganskevist i kriminalitetsopgørelsen, den skal

bl.a. kunne udskilles i praksis. Ulovligt indtrængte indgår endvidere i kategorien Turister. Den nævnes her, fordi kriminalitetsundersøgelsen

behandler den. Derimod ses asylanter under integration ikke at være medregnet. Oplyste tal under note 1) er forholdsmæssigt fordelt som

asylansøgere. Det er da også afgørende at kunne udskille "Turister", selvom der ikke kan siges ret meget mere herom. Er der nu to grupper,

der ikke kan beskrives meningsfyldt? Løber de evt. sammen?

50% eller mere af virkeligheden kan det ikke forsvares at se bort fra ved billedtegningen, især ikke når procentens vækst accellerer fremover.


Signaturer:
AFM: fastboende udenlanske statsborgeres andel af sigtelserne sat i forhold til samme gruppes andel af populationen med
integrations-asylanter medregnet, men uden at tilbageregne den forventede kriminalitet fra naturaliserede til udlaendingegruppen.
AFU: Som ovenfor dog uden indregning af integration-asylanter.
BFM: Naturaliserede uden tilvaekst og integrations-asylanter er medregnet, men den forventede kriminalitet er her ikke tilbageregnet.
BFU: Som foregaaende, men uden integrations-asylanter medregnet
CFM: Naturaliserede og deres tilvaekst samt integrations-asylanter er medregnet, uden at tilbageføre naturaliseredes forventede kriminalitet.
CFU: Som ovenfor bortset fra, at naturaliseredes tilvækst ikke er medregnet.
AAM: Asylanternes større eller mindre hyppighed vedr. kriminalitet. Integrations-asylanter er medregnet; men der sker ingen tilbageregning af forventet kriminalitet.
AAU: Integrations-asylanter er ikke medregnet, ellers som foregående.
BAM: Naturaliserede er medregnet i populationen ligesom integrations-asylanterne. Ingen tilbageregning af den forventede kriminalitet.
CAM: Som foregaaende blot er de naturaliseredes tilvaekst med i populationen.

Lydoptagelser- Bogudgivelse- Nyhedsbreve m.v.

E-post til:

mail@lilliput-information.com

Opdateret d. 03-03-00